Novostavby, rekonstrukce,
zemní práce na klíč


O nás

Firma založena roku 1992

Sledujeme nejnovější stavební trendy

Novostavby, rekonstrukce, zemní práce na klíč

Představení firmy

Začátky firmy STAKESPO, s.r.o. se datují do roku 1992, kdy stávající jednatel společnosti ing.Petr Kejha založil stavební firmu ing.Petr Kejha–stavitel a se třemi dalšími spolupracovníky zahájil stavební činnost.

Firma díky kvalitně odvedené práci a tím spokojenosti zákazníků dokázala za první rok své činnosti získat zakázky v celkovém obratu 3,5mil.Kč.


V průběhu let 1993-1994 docházelo k posunu v činnosti firmy a díky novým kontaktůmvykrystalizovala firma do podoby vcelku s poměrně dobrým materiálně technickým zabezpečením.

Během této doby firma ing.Petr Kejha-stavitel zesílila a ve svém zenitu zaměstnávala více než 15 zaměstnanců a několik desítek externích spolupracovníků.

V roce 1994 byl obrat firmy 9mil.Kč a v roce 1997 došlo k nárůstu na 12mil.Kč.


V květnu 1998 se firma ing.Petr Kejha-stavitel přetransformovala na společnost s ručením omezeným STAKESPO, s.r.o.,která je od 6.5.1998 zapsaná u Krajského obchodního soudu v Praze ve složce oddílu C, vložka 59393.

Společnost v roce 2001 vykázala obchodní obrat cca 21mil.Kč.


Za dobu fungování jsme nasbírali spoustu zkušeností z praxe, snažíme se sledovat nejnovější stavební technologie a postupy a následně je aplikovat při výstavbách.

V současné době jsme schopni provádět jak rekonstrukce objektů tak i novou výstavbu tzv. na klíč.


Společnost realizuje zakázky ve středočeském kraji a Praze.

Naše služby

Výstavba rodinných domů na klíč

Rekonstrukce, opravy rodinných domů, budov občanské vybavenosti

Zateplování fasád, zednické a obkladačské práce

Veškeré dokončovací práce

- zámkové dlažby

- opěrné zdi

- oplocení apod.

Zemní práce

- smykový nakladač Bobcat S175, s možností využití paletizačních vidlí

- Bobcat 425 lžíce 35cm, 60cm, svahová naklápěcí lžíce 120mm

Reference
Kontakt

STAKESPO s.r.o

Kytín 133

252 10, Mníšek pod Brdy
602 387 170

607 633 516